Kiirusepiirikud veoautodele

speedlimiter Kiiruspiirik on mootorsõiduki kiirust piirav seade, mis peab olema üle 10-tonnise täismassiga M3-kategooria sõidukil ja kõigil N3-kategooria sõidukitel, kui:
  • liiklusregistrisse kantud sõiduk on valmistatud 1997. a või hiljem;
  • liiklusregistrisse kantav sõiduk on valmistatud 1988. a või hiljem.
Alates 1. jaanuarist 2002. a peab kiiruspiirik olema kõigil liiklusregistrisse kantud eelnimetatud kategooria sõidukitel. Uuematel automudelitel on võimalik piirkiirust piirata elektrooniliselt. Vanematele mudelitele ning USA toodetud N2- kategooria mootorsõidukitele aga paigaldame elektromehaanilisi firma ELSON GmbH poolt toodetud kiiruspiirikuid. Koos sõidumeeriku perioodilise tehnilise kontrolliga viime eranditult läbi ka kiiruspiiriku kontrolli kuna iga sõidumeeriku uue seadistusega nihkub paigast ka seadistatud piirkiirus.

Kiiruspiiriku paigaldamine mootorsõidukile peab vastama EÜ Nõukogu direktiivis 92/6/EMÜ toodud sõidukite kategooriatele ning direktiivis (EÜT L 57, 02.03.1992, lk 27–28) kehtestatud nõuetele. MKM määrus 06.09.2021 nr.94 “Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord“ annab täpsed juhised.


Kiiruspiirikut ei nõuta:
  1) linnaliine teenindavatelt bussidelt ning neil bussidel, mille valmistajakiirus on väiksem kui 100 km/h;
  2) N 2  ja N 3  kategooria sõidukitelt, mille valmistajakiirus on väiksem kui 85 km/h või mis oma ehituse tõttu ei saa sõita kiiremini kui 85 km/h;
  3) eritalituse mootorsõidukitelt.

Paigaldame ja kontrollime kiiruspiirikuid. Soovitavalt koos sõidumeeriku perioodilise tehnilise kontrolliga. Sageli peab klient siiski veel pöörduma peale kontrolli veoki maaletooja poole ekspluatatsiooni käigus muutunud tehniliste parameetrite sisestamiseks auto „ajju”. Tekkinud muutustest sõidumeeriku kontrolli käigus võib nihkuda üles või allapoole kiiruspiiraja rakendumiskiirus.

Kiiruspiiraja põhieesmärgiks liiklusohutuse tagamisel on piirkiiruse hoidmine veokitel ning reisibussidel ilma mootori tööd segamata väiksematel kiirustel. Põllumeeste poolt hinnatud „kastikad”(täismass üle 3,5t) vajavad oma hobujõudude taltsustamiseks enamus kiiruspiirikut.

Paigaldame firmade ELSON TRUCK TECHNOLOGY GMBH vanematele ning ProTeam OÜ kiiruspiirikuid uuematele veokitele.

Võta meiega ühendust!

Helista +372 655 0000

või kirjuta info@parkli.ee

Parkli HL OÜ
Parkli HL OÜ