Taksomeetrite adapteerimine, taatlus ja paigaldus

Klassikaline taksondus, kus klient tasus talle osutatud teenuse eest taksomeetri poolt väljastatud arve alusel on taandumas ning uued innovaatilised “sõidujagamisteenused” ei asu enam Ühitransporiseaduse mõjuväljas. Meie tegeleme seni kuni on veel sõitmas “tõelisi” taksosid nende taksomeetrite taatluse, kohandamise, hoolduse, müügi ning paigaldusega.

Taksomeetri korrektse toimimise tagamine koosneb kahest tegevusest.

  • taatlus– taksomeetri tehniline kontroll ning vastavus kehtivatele nõuetele koos vastava dokumentatsiooni vormistamisega – kehtivusega 2 aastat.
  • kohandamine– konkreetse taksomeetri seadistamine konkreetsele sõidukile koos sõidutasude sisestamisega ning vastava dokumentatsiooni vormistamisega kehtivusega kaks aastat või seniks kuni mõnda seadistatud väärtust soovitakse muuta. (näiteks sõidukilomeetri hinda langetada)

    Oleme akrediteeritud taksomeetrite taaatluse valdkonnas kui inspekteerimisasutus ning kogu meie tegevus vastab standardi EVS-EN ISO 17020:2012 nõuetele

Firmas on sisse viidud kvaliteedijuhtimissüsteem. 
Taatlusmetoodikad on meil Kienzle, Hale, Semitron ning Semel taksomeetrite taatlemiseks.
Taksomeetri taatluse hind koos käibemaksuga:  30€

             Oleme akrediteeritud kui pädev mõõtja taksomeetrite kohandamise valdkonnas ning meie tegevust on hinnatud vastavaks EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. 
Adapteerimismetoodikad on meil järgmistele taksomeetrimudelitele  KIENZLE , SEMITRON, SEMEL Taksomeetri kohandamise käigus viiakse kehtiva taatlusega taksomeetrisse vedaja poolt kehtestatud tariifid ning kontrollitakse taksomeetri tööd ning väljastatud arve õigsust vastavalt osutatud taksoteenusele.

Käibemaksuga hinnakiri meie poolt osutatavate teenuste kohta:

  • Taksomeetri adapteerimine: 30€
  • Tariifide muutus: 45€
  • Printeri programmeerimine:10€

Paigaldame järgmist taksovarustust  KIENZLE ARGO, SEMITRON

  • Uue taksomeetri paigaldus (sisaldab adapteerimist, taatlust) 215€
  • Paigaldusel võimalike lisatööde maksumus: 50 €/h

Meie poolt paigaldatud ning adapteeritud taksomeetrite kohta peame aktuaalset nimekirja kuhu on kantud kõik varastatud taksomeetrid. Senise praktika käigus võime öelda , et ühtki varastatud taksomeetrit pole võimalik Eestis legaliseerida, kuna nimekiri on nähtav ka meie koostööpartneritel.