Andmehaldus sõidumeerikutest ja juhikaartidelt

Paneme kõigile vedajate südamele, et oleme jõudnud sõidumeerikute kasutamisel digiajastusse.

Sõidu-ja puhkeaja arvestust kontrollivad seadmed ning järelvalvet teostavad organisatsioonid on oluliselt arenenud ning kontroll muutunud lihtsamaks ning efektiivsemaks. Seega on oluline alustada sõidumeerikutest ning juhikaardilt andmete laadimist enne kui on tulnud vastavasisuline ettekirjutus. Meeldetuletuseks – juhikaardilt tuleb andmed kopeerida iga 28 päeva möödudes ning digimeerikust vähemalt iga 90 päeva möödudes. Hea meel on teatada, et meie oleme valmis aitama.

Selleks et täita määruses EÜ 165/2014 sõidumeerikute kasutuskorda on kaks võimalust:

 • läbida koolitus ning osta seadmed digimeerikust andmete laadimiseks ning hilisemaks andmehalduseks
 • kasutada meiepoolset teenust, mille käigus digimeerikust laetud andmed salvestatakse serveris, vajadusel töödeldakse ning seejärel saadetakse kliendile.

Juhtide andmed

 • Juhi tööaja aruanne
 • Juhikaardi aegumise meelespea
 • Juhi rikkumiste aruanne
 • Juhikaardi failide järjepidevuse seadistust
 • Puhkepäeva tõendid

Tingimusel, et teenust tellinud ettevõte edastab digitaalandmed Parkli HL OÜ kontaktisikuni.

Sõiduki andmed

 • Sõiduki andmete arhiveerimine ja katalogiseerimine
 • Järgmise adapteerimise meelespea
 • Sõidumeeriku sündmuste ja tõrgete ülevaatust
 • Sõidumeeriku tegevuste aruanne
 • Sõidumeeriku failide järjepidevuse seadistust

Tingimusel, et teenust tellinud ettevõte edastab digitaalandmed Parkli HL OÜ kontaktisikuni.

Lisaks pakume:

 • Sõidumeeriku andmete allalaadimist
 • Juhikaardi andmete alla laadimist

Vajadusel väljakutsed kliendi ettevõtetesse tunnihinna põhiselt, millele lisandub kilomeerti hind.
Põhiliste teenuste käibemaksuga hinnad:

 • Andmete laadimine sõidumeerikust 15€
 • Andmete laadimine juhikaardilt: 10€
 • Laetud failide avamine ning edastamine kliendile:

Lähtudes kliendi soovidest on  andmetöötluste mahud erinevad ning hind sõltub vajadustest.

Soovi korral on võimalik ka säilitada juhikaardi ja sõidumeeriku andmeid meie serveris.

Juhikaardi andmete hoiustamise hind koos käibemaksuga:
5€ kuu

Sõidumeeriku andmete hoiustamise hind koos käibemaksuga:
5€ kuu