Parkli HL OÜ - Sõidumeerikute müük, adapteerimine, remont, digimeerik, arukas meerik, tahhograaf, sõidumeerik, taatlemine, kontroll, arukas sõidumeerik, ametikoolitus, ametikoolitus digimeerik
Sõidumeerikute remont ja tehniline kontroll
Sõidu- ning veoautode seisusoojendite müük, paigaldus ja remont
Truma kliimaseadmed
Sõidu- ning veoautode kliimaseadmete müük, paigaldus ja remont
Digimeerikute andmehaldus ja andmehalduseks vajalike seadmete ning tarkvara müük.
Stoneridge Electronics
Digimeerikute müük ja paigaldus
Taksomeetrite müük, taatlus, adapteerimine