Sõidumeerikute kasutajate koolitus

Firma kahekümneaastase tegevuse  jooksul kogutud teadmisi ei hoia me ainult endale, vaid jagame neid oma  partneritega.

Põhiteemad, mis ikka ja jälle vajavad kordamist ja mllest räägime sõidumeerikute kasutajate koolituse raames on järgmised:

 • Digitaalse sõidumeeriku õige kasutamine – see koolitus on suunatud eelkõige veoki- ja bussijuhtidele.
 • Andmete kopeerimise seadmete kasutamine – mõeldud kõigile, kes peavad tegelema digimeerikutega.
 • Erinevate tarkvaralahenduste  kasutamine meerikute andmehaldusel.
 • Koolitused, mis puudutavad meie ning koostööpartnerite erialast tegevust sõidumeerikute tehnilise kontrolli valdkonnas.

Alati oleme kutsunud koolituste läbiviimisel abiks oma eriala tippspetsialiste nii politseist kui ka seadusandja poolelt

Digimeerikute koolitus

Alates 1. mai 2006 esmaregistreeritud veokitel ja busside on seadusest tulenev kohustus paigaldada sõidukile digitaalne sõidumeerik. Meie pikaajaline kogemus on näidanud autojuhtide puudujääke digitaalse sõidumeeriku korrektse kasutamise osas, mis tõttu koolitame hea meelega juhte välja õigesti kasutama digimeerikut.

Digitaalsete sõidumeerikute kasutamine on tänapäeva auto-ja bussijuhi igapäevane tööülesanne ning iseenesest mõistetav on ju selle korrektne kasutus.

Sõidumeeriku väärkasutus võib kaasa tuua nii vedajale kui ennekõike auto-bussijuhile järelevalve organi poolt ebameeldivaid sanktsioone.

Digitaalse sõidumeeriku koolitus hõlmab endast:

 • Sissejuhatav info digitaalsest sõidumeerikust.
 • Erinevad digitaalse sõidumeeriku mudelid ja nende eripärad (Siemens VDO, Stoneridge, Actia,Efas).
 • Digimeeriku väljatrükil olevad sümbolid (piktogrammid).
 • Digitaalse sõidumeeriku kaardid: juhikaart, ettevõtte kaart, kontrollija ja töökoja kaart.
 • Navigeerimine menüüs.
 • Juhikaardi sisestamine ja tegevuste manuaalne tagantjärgi sisestamine.
 • Andmete sisestamine ja kuvamine: sõit laevale, OUT, UTC, jooksvate tegevuste aeg.
 • Väljatrükkide tegemine: juhi igapäevased tegevused, andmed sõidukist, tehnilised andmed, kiiruseületamised, pöörded. Info lugemine väljatrükkidelt.
 • Tegutsemine digimeeriku või juhikaardi rikke korral, käsitsi täitmine.
 • Juhikaardi taotlemine, asendamine, vahetamine.
 • Tegutsemine olukorras, kus juht sõidab vaheldumisi analoog- ja digitaalse meerikuga sõidukitel.
 • Sõidumeerikute väära kasutamisega seotud karistused.
 • Praktilised harjutused digitaalse sõidumeeriku simulaatoril

Digimeeriku koolituse hinnad kokkuleppel.