Taksomeetrite adapteerimine ja paigaldus

Oleme akrediteeritud kui katselabor taksomeetrite kohandamise valdkonnas ning meie tegevust on hinnatud vastavaks ISO 17025 nõuetele. 

Adapteerimismetoodikad on meil järgmistele taksomeetrimudeliteleEAK  KIENZLE , SEMITRON. Taksomeetri kohandamise käigus viiakse kehtiva taatlusega taksomeetrisse vedaja poolt kehtestatud tariifid ning kontrollitakse taksomeetri tööd ning väljastatud arve õigsust vastavalt osutatud taksoteenusele.

Käibemaksuga hinnakiri meie poolt osutatavate teenuste kohta:

  • Taksomeetri adapteerimine: 20,00 EUR
  • Tariifide muutus: 35,00 EUR
  • Printeri programmeerimine:10,00 EUR

Paigaldame järgmist taksovarustust  KIENZLE ARGO, SEMITRON

  • Uue taksomeetri paigaldus (sisaldab adapteerimist, taatlust) 125,00 EUR
  • Paigaldusel võimalike lisatööde maksumus: 36,00 EUR/h

Meie poolt paigaldatud ning adapteeritud taksomeetrite kohta peame aktuaalset nimekirja kuhu on kantud kõik varastatud taksomeetrid. Senise praktika käigus võime öelda , et ühtki varastatud taksomeetrit pole võimalik Eestis legaliseerida, kuna nimekiri on nähtav ka meie koostööpartneritel.

E-mail: info@parkli.ee