Sõidumeerikute tehniline kontroll

Oleme akrediteeritud kui katselabor kus sisse viidud juhtimissüsteem  mis vastab ISO 17025 nõuetele.

Sõidumeeriku korrektse töö tagamiseks on sisse viidud kõigile  “Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (AETR)  liitunud riikidele ühised nõuded määrusega EMÜ 165/2014.EAK_märgis_L040

Meie tegevus aluseks Eestis on MKM määrus nr.17  vastu võetud  03.03.2011  “Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord”

Sõidumeerikute tehniline kontroll on eriti vastutusrikas tegevus kuna vedaja läbib oma veokiga väga erinevaid maid, mis on sageli täiendavalt kehtestanud erinõudeid või erinevalt tõlgendanud seadusandlust – nõudes seda ka meie vedajatelt ning tehes sageli alusetuid trahve. Püüame võimalikult täpselt järgida  nii seadust  kui ka praktikast ning vedajate kogemustest tulenevaid juhiseid selleks, et vedajal oleks sõidumeerikut kontrolliva ametnikuga võimalikult vähe probleeme.

Teenuste käibemaksuga hinnad:

Sõidumeerikute tehniline kontroll koos vajalike tarvikutega:

Analoog- ja digimeerik:  95€

Arukas digimeerik: 130€

E-mail: info@parkli.ee


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/parkli/public_html/wp-includes/functions.php on line 3051