Sõidumeerikute tehniline kontroll

Oleme akrediteeritud kui katselabor kus sisse viidud juhtimissüsteem  mis vastab ISO 17025 nõuetele.

Sõidumeeriku korrektse töö tagamiseks on sisse viidud kõigile  “Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (AETR)  liitunud riikidele ühised nõuded määrusega EMÜ 165/2014.EAK_märgis_L040

Meie tegevus aluseks Eestis on MKM määrus nr.17  vastu võetud  03.03.2011  “Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord”

Sõidumeerikute tehniline kontroll on eriti vastutusrikas tegevus kuna vedaja läbib oma veokiga väga erinevaid maid, mis on sageli täiendavalt kehtestanud erinõudeid või erinevalt tõlgendanud seadusandlust – nõudes seda ka meie vedajatelt ning tehes sageli alusetuid trahve. Püüame võimalikult täpselt järgida  nii seadust  kui ka praktikast ning vedajate kogemustest tulenevaid juhiseid selleks, et vedajal oleks sõidumeerikut kontrolliva ametnikuga võimalikult vähe probleeme.

Teenuste käibemaksuga hinnad:

Sõidumeeriku tehniline kontroll:  70.- EUR

Kiiruspiiraja kontroll: 10.- EUR

Sageli lisanduvad ka plommimiskaaned digimeerikutele, kuna  paljudes maades on  sellekohane nõue. (Eestis ühine  seisukoht puudub)

Meie arusaamisel on MKM määruses nr.17  (03.03.2011)   §19 p1 piisavalt selgelt sõnastatud plommimiskohustus.

(plommida – mis tahes ühendus, mis lahtiühendamise korral põhjustaks tuvastamatuid muudatusi andmetes või tuvastamatut andmekadu)

Probleemiks on see, et andmekadu on alati võimalik tuvastada, aga mida see teadmine meile annab kui kadunud andmeid pole võimalik taastada?

E-mail: info@parkli.ee


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/parkli/public_html/wp-includes/functions.php on line 3051